Wat is (schadelijk) geluid?

Gehoorschade is beroepsziekte nummer 1 in Nederland: in maar liefst 42% van alle gemelde beroepsziekten in 2010 ging het om gehoorschade. Jaarlijks lopen zo'n 2000 mensen gehoorschade op tijdens hun werk. 1,4 miljoen Nederlanders hebben een verminderd gehoor. 35% van deze groep is jonger dan 30 jaar en dit percentage loopt op.

Gehoorschade ontstaat vaak sluipend en is onomkeerbaar. Alleen door gehoorbescherming te dragen tijdens de volledige blootstellingsduur, bescherm je je oren. 10%  van de tijd zonder gehoorbescherming betekent een halvering van de bescherming. 

Boven de 85 dB is gehoorbescherming verplicht volgens de Arbowet. Geen zorgen over gehoorbescherming voor uw werknemers? Pluggerz biedt twee serviceconcepten, waarmee u onze dienstverlening helemaal kunt afstemmen op uw organisatie.

van alle meldingen van beroepsziekten ging over gehoorklachten

mensen lopen jaarlijks gehoorschade op tijdens hun werk

mensen in Nederland werken regelmatig in schadelijk geluid

De impact van 3 dB

Bij een stijging van 3 dB:

  • Verdubbelt de geluidsbelasting
  • Halveert de bescherming
  • Halveert de maximale blootstellingsduur