Your ears love us.

Oorsuizen: een groeiend probleem

Oorsuizen: een groeiend probleem

04 februari 2019 |

Oorsuizen, ofwel tinnitus: misschien heb je er wel eens van gehoord, maar hopelijk hoor je de gevolgen niet. Toch moeten meer dan 1 miljoen Nederlanders leren leven met tinnitus. En het worden er steeds meer. Het is niet altijd te voorkomen, maar in veel gevallen is de oplossing simpel...

Geluid
Je gaat een avond stappen. Na het stappen ga je naar bed en op het moment dat alles stil is om je heen, hoor je een piep in je oor. Je gaat slapen en de volgende ochtend is de piep weg. Tot het moment dat de piep niet meer verdwijnt.

De grootste veroorzaker van tinnitus? Lawaai. (Te) hard geluid kan gehoorverlies veroorzaken. Hierdoor kunnen de zenuwcellen in je hersenen geen geluidssignalen meer waarnemen. Dit gaan ze compenseren door met elkaar te ‘praten’. Je hersenen creëren dus eigenlijk het tinnitusgeluid.

Het belang van gehoorbescherming
Oorsuizen door te hard geluid is met gehoorbescherming makkelijk te voorkomen. Denk hierbij niet alleen aan muziekoordoppen, maar ook gehoorbescherming voor op het werk. Oordoppen met een filter zorgen voor voldoende bescherming, zonder dat de kwaliteit en beleving van het geluid teniet worden gedaan.

Impact
Een deel van de mensen met tinnitus kan hier goed mee omgaan. Voor anderen kan het mentaal een enorme impact hebben. Concentratieproblemen, vermoeidheid, stress en depressie zijn bekende gevolgen. Door stress worden tinnitusklachten vaak erger en zo beland je snel in een vicieuze cirkel. Er zijn zelfs gevallen bekend van mensen die euthanasie hebben gepleegd vanwege ondraaglijk oorsuizen.

Omdat er veel verschillende oorzaken zijn voor tinnitus, is er helaas geen pasklare oplossing. Wel zijn er een aantal manieren om de tinnitus bijvoorbeeld te onderdrukken, bijvoorbeeld door afleiding te zoeken.

Positiviteit
Zeker in het beginstadium van tinnitus kun je enorm last hebben van het oorsuizen. Dit is niet meer dan logisch, maar er zit een keerzijde aan: stress en negatieve emoties kunnen het oorsuizen verergeren. Mensen die afleiding kunnen vinden in positieve dingen en negatieve gedachten kunnen omzetten in acceptatie, geven vaak aan beter te kunnen leven met het oorsuizen. Een KNO-arts kan hierbij bijvoorbeeld uitkomst bieden; door een goede uitleg of gewoon geruststelling kan de tinnitus draaglijker worden.

Week van het oorsuizen
In de week van het oorsuizen (4 t/m 9 februari) wordt er aandacht gevraagd voor dit toenemende probleem in Nederland. Zeker met tinnitus door gehoorbeschadiging is voorkomen beter dan genezen!