Your ears love us.

Pluggerz Pro EASY

Hoe ontstaat gehoorschade?

Deze korte video laat zien hoe gehoorschade ontstaat:

Optimaal draagcomfort door 3D productie

Onze digitaal geproduceerde gehoorbescherming is een perfect voorbeeld van onze innovatieve kracht. Hierin komt alles wat we in samenspraak met audiciens, bedrijven en eindgebruikers hebben vastgesteld, bij elkaar. Dit levert een bijzonder nauwkeurig gefabriceerd product op, dat zit alsof het van nature bij het oor hoort. Natuurlijk biedt het gegarandeerd uitstekende bescherming. Een afdichtingstest bij iedere set is standaard, evenals volledige garantie op het product. Vanzelfsprekend voldoet het aan alle wet- en regelgeving.

Bekijk de video pver de productie van een otoplastiek

Service op locatie bij de klant

Onze servicemedewerker komt naar uw bedrijf voor het verrichten van het nemen van oorafdrukken, jaarlijkse controle en reiniging, etc

Dealernetwerk

Onze servicemedewerker kan bij u op locatie komen, maar uw medewerkers kunnen ook terecht bij meer dan 500 ISO- en STAR-gecertificeerde audienswinkels van het Dealernetwerk. Elke Dealer kan alle handelingen uitvoeren die wij ook op uw locatie kunnen doen, zoals afdrukken maken, controles en audiometrische onderzoeken.

Bekijk het onderstaande filmpje:

Harde of zachte oordoppen?

Pluggerz oordopjes worden in twee verschillende materialen geleverd. De harde oordopjes zijn gemaakt van acrylaat. De zachte zijn van siliconen. Wat voor jou de beste keuze is, hangt af van je wensen en je persoonlijke voorkeur. De meeste mensen vinden harde gehoorbeschermers comfortabeler, maar niet iedereen. Verder hebben acrylaatoordoppen de volgende voordelen:

  • Langere levensduur
  • Hygiënischer en makkelijker schoon te maken
  • Betere afdichting en dus betere bescherming
  • Voelt koeler aan als je in hitte werkt
Samenvatting Arbeidsomstandighedenbesluit m.b.t. gehoorbescherming

Wettelijke verplichtingen
In het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn grenswaarden voor geluid vastgesteld om werknemers te beschermen. Onderstaande treft u een samenvatting van de belangrijkste onderdelen aan van het Arbeidsomstandighedenbesluit, te weten afdeling 3 van hoofdstuk 6, artikel 6.6. t/m 6.11.

Artikel 6.6. Definities
De dagelijkse blootstelling (dagdosis) aan lawaai is gedefinieerd als het gemiddelde geluidsniveau gedurende een nominale werkdag van 8 uur, uitgedrukt in dB(A).

Artikel 6.7. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten
De werkgever is verplicht schadelijk geluid te inventariseren en hij moet ervoor zorgen dat deze inventarisatie is opgenomen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Artikel 6.8. Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
De werkgever moet boven 85 dB(A) bron- of collectieve maatregelen nemen om het geluidniveau te verlagen tot onder 85 dB(A). Hij moet de plaatsen markeren waar dit niet lukt. Werknemers zijn in het gemarkeerde gebied verplicht hun gehoorbescherming te dragen. Boven 80 dB(A) dient de werkgever naar behoren aangemeten individuele gehoorbeschermingsmiddelen te verstrekken.

Artikel 6.9. Weekgemiddelde
Als de werknemer moet verblijven op een werkplek waar de dagelijkse blootstelling per werkdag aanmerkelijk verschilt, dan bedraagt de wekelijkse blootstelling, rekening houdend met de dempende werking van de gehoorbeschermers, niet meer dan 87 dB(A). De werkgever moet doeltreffende maatregelen treffen om dit risico tot een minimum te beperken.

Artikel 6.10. Audiometrisch onderzoek
De werkgever moet zijn werknemers in de gelegenheid stellen een medisch onderzoek, een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) te ondergaan waarbij hun gehoor wordt getest.

Artikel 6.10a. Maatregelen bij gehoorbeschadiging
Als is vastgesteld dat gehoorbeschadiging vermoedelijk door lawaai op het werk is veroorzaakt, wordt op de werkplek opnieuw een geluidsmeting uitgevoerd en worden de maatregelen ter voorkoming/beperking van blootstelling herzien. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld tussentijds opnieuw een gehooronderzoek te ondergaan.

Artikel 6.11. Voorlichting en onderricht
De werkgever moet zijn werknemers die boven 80 dB(A) werken voorlichten en ervoor zorgen dat zij over de juiste gehoorbescherming beschikken.

Artikel 18. Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
De werkgever is verplicht om werknemers periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te laten ondergaan.

De volledige wetstekst tref je aan in de eerst onderstaande link (publicatie Staatsblad):
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2006-56.pdf