Your ears love us.

Regelgeving

Geluid op de werkvloer kan je gehoor beschadigen. Om werknemers te beschermen tegen lawaaislechthorendheid moeten werkgevers hiervoor maatregelen treffen. De Arbo heeft een wetgeving hiervoor gemaakt. De belangrijkste punten zijn hieronder te vinden.

  • Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
  • Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.
  • Bij blootstelling boven de 85 dB(A) moet een Plan van Aanpak worden gemaakt.
  • Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers), moet er direct voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht.
  • Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid.
  • Werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen dat de getroffen maatregelen effectief zijn. 

Lees de gehele Arbo wetgeving hier.

Per 21 april 2018 valt gehoorbescherming van PBM onder categorie III. Onze producten voldoen vanaf die tijd ook aan de categorie III normering.

Wilt u uw medewerkers conform de regelgeving beschermen en er geen omkijken meer naar hebben? Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij geven graag advies.