Bijzondere aanmetingen van oorstukjes voor hoortoestellen

13 jul 2021

Het lijkt misschien eenvoudig, het aanmeten van een oorstukje, maar de praktijk is vaak anders. Er wordt regelmatig een beroep gedaan op de jarenlange ervaring en expertise van Pluggerz bij het aanmeten in bijzondere omstandigheden of bij speciale personen. Bijvoorbeeld omdat de afmeting of vorm van de gehoorgang afwijkt of personen angstig zijn of moeite hebben met de intrusie van de aanmeting. We werken dan graag mee en zoeken in samenspraak met de betrokkenen naar de juiste benadering om te zorgen dat mensen ook in deze gevallen goede oorstukjes aangemeten krijgen. 

Aanmeting oorstukjes bij meisje met verstandelijke beperking

Henk Reuter, afdrukken op de operatiezaalZo zocht een audicien contact met ons voor een jong meisje met een verstandelijke beperking. Gezien haar leeftijd van 9 jaar is het moeilijk om haar uit te leggen waarom er een afdruk van haar oor gemaakt moet worden en de uitvoering van een oorafdruk in een audicienswinkel is al helemaal geen optie. De moeder van het meisje heeft inmiddels genoeg ervaring met dit soort uitdagingen. Ze organiseert daarom in overleg met haar KNO-arts één dag per jaar waarop het meisje in het ziekenhuis onder narcose wordt gebracht, zodat verschillende professionals hun handelingen kunnen verrichten. Volledig uitgerust in operatiekleding heb ik op de operatiekamer, tussen het operatiepersoneel, in alle rust goede afdrukken voor het meisje kunnen maken. Na mij volgde nog de kaakchirurg en anderen. Aan het einde van de dag was het meisje weer klaar voor een jaar, met goede afdrukken en zonder al te veel spanningen.

Aanmeten oorstukjes bij baby van 8 weken oud

Afdrukken gehoorgang babyIn een ander geval had een audicien al diverse pogingen gedaan om een oorafdruk te maken bij een baby van 8 weken. Iedere keer werd de afdruk afgekeurd, omdat deze oorafdruk te weinig informatie gaf voor het modelleer programma. De gehoorgang van babies is uiteraard extreem klein en het aanmeten vraagt om bijzondere expertise. Omdat het Audiologisch Centrum de hoortoestellen met oorstukjes binnen enkele dagen moest instellen, werd onze hulp ingeroepen. Voor onze klant ben ik  in de auto gesprongen voor een rit van 2 uur om goede afdrukken van de gehoorgang van de babh te maken. Met diepe oorafdrukken, die voldoende informatie bevatten, kon de inregeling van de hoorstoestellen vervolgens gewoon doorgaan. 

Mooie voorbeelden van samenwerking tussen professionals. Zo kan veel stress worden weggenomen in lastige situaties voor zowel klanten als patiënten. Daar dragen wij graag aan bij!

Door: Team Audiology Pluggerz