Wet- en regelgeving

Geluid op de werkvloer kan het gehoor beschadigen. Om werknemers te beschermen tegen lawaaislechthorendheid moeten werkgevers hiervoor maatregelen treffen. De Arbo heeft hier een wetgeving voor gemaakt. De belangrijkste punten hieruit: 

 • Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
 • Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.
 • Bij blootstelling boven de 85 dB(A) moet een Plan van Aanpak worden gemaakt.
 • Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers), moet er direct voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht.
 • Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid.
 • Werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen dat de getroffen maatregelen effectief zijn.

Lees de gehele Arbo wetgeving m.b.t. lawaai op de werkplek hier.

Sinds 2018 valt gehoorbescherming van PBM onder categorie III. Onze producten voldoen aan de categorie III normering. Wilt u uw medewerkers conform de regelgeving beschermen en er geen omkijken meer naar hebben? Bij Pluggerz bieden wij een totaal servicepakket bij de aanschaf van professionele gehoorbescherming binnen uw bedrijf. 

Certificering

Ons managementsysteem is gecertifeerd volgens onderstaande norm:

 • ISO9001-2015

Onze otoplastieken zijn gecertificeerd volgens onderstaande certificaten:

 • (EU)2016/425 module D
 • EN352-2: 2002

Normcommissie

Pluggerz is vertegenwoordigd in de Nederlandse normcommissie 'Gehoorbescherming'. Vanuit de Nederlandse normcommissie zijn wij afgevaardigd in de Europese technische commissie 'EN/TC 159 Hearing protectors'.

Hieronder vallen de volgende werkgroepen, waarin het ontwerp en de ontwikkeling van de Europese normen wordt besproken:

 • CEN/TC 159/WG 02 "Electronic and amplitude-sensitive hearing protectors"
 • CEN/TC 159/WG 05 "Hearing protectors - Selection and use"
 • CEN/TC 159/WG 06 "Hearing protectors - General requirements and test methods"

De deelnemers zijn hier vertegenwoordigd als deskundigen.