Gehoorbescherming op de werkvloer

Producten

Serviceconcepten

Wet- en regelgeving

Grote groepen mensen lopen risico op gehoorschade, vooral op het werk!  En aangezien lawaaislechthorendheid niet kan worden genezen, is het voorkomen ervan belangrijk. Niet voor niets valt gehoorbescherming in de Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen in de hoogste risicocategorie III; de categorie met middelen die beschermen tegen ernstige schade aan de gezondheid. Volgens de Arbowet zijn werkgevers dan ook wettelijk verplicht maatregelen te nemen om gehoorschade bij werknemers te voorkomen. Dat kan onder andere door werknemers van goede gehoorbescherming te voorzien. 

Met Pluggerz gehoorbescherming op maat zijn uw werknemers altijd optimaal beschermd tegen gehoorschade. Dankzij de speciale filters in onze gehoorbescherming kunnen spraak, waarschuwingssignalen en systeemgeluiden nog steeds goed waargenomen worden. Zo kunnen uw werknemers omgevingsgericht en veilig blijven werken. Ook voor de werkomgeving waar communicatie nodig is, kunnen we een passende oplossing bieden.

Met het Pluggerz Total Service-concept zijn uw medewerkers altijd beschermd tegen gehoorbeschadiging.

Pluggerz op de werkvloer

Om tot het juiste product voor uw bedrijf te komen, kunnen wij ook geluidsmetingen op de werkvloer en audiometrie (gehooronderzoek) bij uw werknemers verrichten. Als onderdeel van ons serviceconcept geven we daarbij ook een stukje voorlichting aan medewerkers, zodat zij zich bewust worden van het belang van gehoorbescherming. 

Door productie in ons eigen lab kunnen we de levertijden kort houden en zoveel mogelijk gehoorbeschermers tegelijk uitleveren. Hiervoor plannen wij een vervolgafspraak in.

Mocht er onverhoopt een werknemer niet kunnen op de dag van de afspraak, dan krijgt deze werknemer een voucher voor het aanmeten van gehoorbescherming bij een dealer uit ons dealernetwerk. Zo bent u er zeker van dat ook deze werknemer goed beschermd is.