PBM verordening definitief van kracht

25 apr 2019

Sinds deze week moeten alle PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) voldoen aan de nieuwe Europese verordening 2016/425. In april 2018 werd deze nieuwe verordening al in werking gesteld en kregen leveranciers een jaar de tijd om te voldoen aan de nieuwe richtlijn. De verordening heeft ook invloed op gehoorbescherming. Zo is gehoorbescherming van Risicocategorie II naar categorie III verplaatst, een verschuiving met een aantal gevolgen. De EU erkent -terecht- dat gehoorschade valt onder onherstelbaar lichamelijk letsel.

Lawaai en gehoorschade

Geluidsniveaus tot 80 decibel worden als veilig beschouwd. Vanaf 80dB(A) moeten werkgevers gehoorbescherming beschikbaar stellen en bij 85dB(A) heeft de werknemer een draagplicht. Werknemers moeten er daarbij ook alles aan doen het geluidsniveau te beperken. De PBM-verordening draagt bij aan de naleving hiervan, maar ook aan de kwaliteit van gehoorbescherming. Een aantal gevolgen van de verordening voor gehoorbescherming zijn:

Categorieverandering
Zoals eerder beschreven, wordt gehoorbescherming vanaf nu in de hoogste risicocategorie, categorie III geplaatst.

Geldigheid certificaten
Certificaten voor PBM’s zijn nu 5 jaar geldig, wat betekent dat de producten elke 5 jaar opnieuw gecertificeerd moeten worden. Wordt op dat moment niet voldaan aan de eisen, kan het product uit de handel genomen worden.

Maatwerk
Voor maatwerk gelden nieuwe procedures. Producenten en leveranciers van gehoorbescherming moeten aantonen dat zij een deugdelijk product afleveren. Het uitvoeren en registreren van afdichtingstesten is verplicht.

Wat doet Pluggerz?

PBM’s mochten nog tot 20 april 2019 uitgebracht worden volgens de oude richtlijn. Pluggerz heeft vanaf het begin van de invoering gestreefd naar het voldoen aan de nieuwe richtlijn. Alle producten van Pluggerz zijn dan ook vanaf april 2018 al gecertificeerd volgens de nieuwe richtlijn.

We hebben een aantal procesverbeteringen en aanpassingen doorgevoerd om volledig voorbereid te zijn op de nieuwe verordening. Zo bieden wij onze service door middel van aanmeetsessies en afdichtingscontroles, maar bieden we ook mogelijkheden voor PBM-leveranciers die zelf aanmeten. Wij verstrekken aan deze klanten bijvoorbeeld een afdichtingsmeter. Ook bieden wij hen als kennispartner een cursus voor het aanmeten en afleveren van de juiste gehoorbeschermers. Om de beste kwaliteit en werking te blijven garanderen, worden de afdichtingsmeters elke twee jaar gekalibreerd. We blijven onze producten testen en verbeteren, zodat ook in de toekomst bescherming gegarandeerd kan worden.

Kortom, de nieuwe PBM-richtlijn legt de lat hoger. Niet alleen voor ons als producent, maar voor de gehele sector. Dit juichen wij toe, want we willen dat iedereen zo lang mogelijk kan genieten van geluid!

Door: Erik Kolenbrander