Welke wet- en regelgeving gelden er voor gehoorbescherming op de werkvloer?

19 jan 2024

Lawaai op de werkvloer vormt een flink risico voor het gehoor van werknemers. Het gevaar begint al bij 80 decibel(A). Om gehoorschade te voorkomen en aan de wetgeving te voldoen, moeten werkgevers maatregelen nemen. Maar wat zegt de wet hierover?

De Arbowet

In de Arbowet staat dat werkgevers geluidsniveaumetingen moeten uitvoeren en passende maatregelen moeten treffen als de grenswaarden worden overschreden. Gehoorbescherming is verplicht voor werknemers die worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven de vastgestelde grenswaarden.

Wat houdt dit in volgens de Arbowet?

  • Het risico op lawaaislechthorendheid begint bij werknemers bij 80 dB(A). Boven deze waarde moet de werkgever gehoorbescherming aanbieden, waarbij de noodzaak van dit volume ook in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet worden opgenomen. Maatregelen zijn dan ook noodzakelijk.  
  • Bij 83 dB(A) mag een werknemer maximaal 4 uur zonder gehoorbescherming werken, zolang er geen onacceptabel grote kans op gehoorschade bestaat. In de overige 4 uur mag dan geen hoog geluidsniveau meer voorkomen.
  • Een werknemer moet gehoorbescherming gebruiken als de dagelijkse blootstelling gemiddeld hoger is dan 85 dB(A).

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Gehoorbescherming, zoals oorkappen of (op maat gemaakte) oordoppen, vallen onder persoonlijke beschermingsmiddelen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers deze middelen op de juiste wijze gebruiken en dat ze goed passen. Training en instructies over het correct gebruik van gehoorbescherming zijn essentieel.

Pluggerz voor werkgevers en werknemers

Jouw medewerkers optimaal beschermen tegen gehoorschade en zeker zijn dat je bedrijf altijd aan de laatste eisen voldoet? Wij bieden een compleet serviceconcept bij aanschaf van professionele gehoorbescherming. Pluggerz Pro zijn er in twee soorten; universele doppen voor incidenteel gebruik en op maat gemaakte oordoppen voor de beste pasvorm. Speciaal voor de voedselindustrie hebben we de Pro Detec oordoppen die detecteerbaar zijn. Ideaal voor optimale bescherming en om altijd aan de laatste eisen te voldoen!