Audiometrie

Testen van het gehoor

De Arbowetgeving verplicht werkgevers maatregelen te nemen om gehoorschade bij werknemers te voorkomen. Een voorbeeld daarvan is werknemers voorzien van goede gehoorbescherming, met de juiste pasvorm. Ook het periodiek aanbieden van gehooronderzoek (audiometrie) aan de werknemers die worden blootgesteld aan lawaai behoort tot deze maatregelen.

Met de audiometrie test wordt in kaart gebracht welke toonhoogtes een medewerker goed en minder goed hoort en of er sprake is van gehoorbeschadiging. Zo kan vroegtijdig eventueel gehoorverlies worden vastgesteld. Op basis van de uitslag kunnen maatregelen getroffen worden om verdere verslechtering te voorkomen.

Pluggerz biedt een volledige screening audiometrie op locatie aan. In onze geluidsdichte cabine ondergaat elke medewerker een gehoortest door middel van een piepjestest. U ontvangt de resultaten van uw medewerkers op afdelingsniveau. Deze gegevens zijn alleen in te zien door de betreffende medewerker en de bedrijfsarts. Ook worden de gegevens niet openbaar gemaakt in verband met de privacywetgeving. Indien we bij een medewerker mogelijke gehoorvermindering constateren, adviseren we de medewerker verdere onderzoeken.

Wij raden aan om jaarlijks een audiometrie test uit te laten voeren. De testresultaten geven de medewerkers inzicht in hun gehoorstatus en de mogelijkheid om daar actie op te ondernemen. Als organisatie voldoet u daarmee aan uw Arbowet verplichtingen en draagt u bij aan het onderhoud van het gehoor van uw medewerkers.

Vraagt u hier meer informatie over audiometrie of onze serviceconcepten.