Geluidsmetingen

Voor het juiste advies over gehoorbescherming

Weet u eigenlijk hoe hard het geluid bij u op de werkvloer nu werkelijk klinkt? Om de juiste gehoorbescherming te bieden aan uw werknemer, is het belangrijk te weten hoeveel decibels de werkvloer produceert. Om daar achter te komen bieden wij indicatieve geluidsmetingen en dosismetingen op locatie aan.

Onze specialist komt bij u langs om de indicatieve metingen uit te voeren. De werkzaamheden en de hier aan gekoppelde geluidsniveaus worden in kaart gebracht. Bij geluidsoverlast gaan we samen nadenken over oplossingen die toepasbaar zijn binnen uw bedrijf.

Een dosismeting is een persoonlijke geluidsmeting. Doel van deze meting is om vast te stellen welke blootstelling aan geluid een medewerker over een bepaalde periode ervaart. De meter wordt daarom op de schouder van de werknemer geplaatst, dichtbij het oor. Een persoonlijke dosismeting wordt gestart bij aanvang van een werkdag en pas gestopt zodra het werk wordt beëindigd. Tijdens pauzes of andere onderbrekingen kan de meting gewoon doorlopen.

Op basis van de gemeten geluidsniveaus brengen wij een advies uit over het beste type gehoorbescherming en dempingsfilter voor de situatie. Tevens kan gekeken worden hoe de metingen zich verhouden tot de grenswaarden binnen de Arbo wetgeving.

Wilt u meer informatie over geluidsmetingen of onze serviceconcepten? Klik dan hier.