Voorlichting

Het belang van dragen van gehoorbescherming

Volgens de Arbowetgeving is de werkgever verplicht om voorlichtingen te geven over gevaren van geluid en erop toe te zien dat medewerkers gehoorbescherming dragen. Het is belangrijk om altijd gehoorbescherming tijdens het werk te dragen. Vijf minuten geen gehoorbescherming dragen, kan op termijn al gehoorschade veroorzaken.

Wij kunnen deze voorlichtingssessies voor uw medewerkers organiseren. Onderwerpen die voorbij komen zijn: het belang van gehoorbescherming, gebruik van gehoorbescherming, communiceren met gehoorbescherming en de meerwaarde van op maat gemaakte gehoorbescherming. Met deze voorlichtingssessies zijn uw medewerkers alerter op de gevaren van geluid en zich meer bewust van de noodzaak om gehoorbescherming te dragen.

U kunt hier meer informatie over de voorlichtingsmogelijkheden of onze service concepten aanvragen.